Misyonumuz

BETAV Bitlis’li olup yükseköğrenim gören öğrencilerimizin öğrenim hayatlarına dokunabilmek amacıyla 1987 yılında burs vermeye başlamış eğitim odaklı bir vakıftır. Burs vermenin yanı sıra yükseköğrenim hayatının olmazsa olmazı olan yurt ihtiyacını çözmek adına öğrencilere yurt olanağı sağlamak diğer hedefi olmuştur. Gayemiz öğrencilerimizi modern koşullarda, evlerinde gibi hissettirebilmek, kendisine, çevresine ve ülkesine faydalı; başarılı ve donanımlı bir gençliğin yetişmesi için aracı olabilmektir.

Çınar gücünü köklerinden alır….

30 yıllık geçmişiyle Bitlis’in en köklü sivil toplum kuruluşu olan BETAV tarihini, kültür mirasını koruyor, yaşatıyor ve geleceğe taşıyor. 2015 yılında açılmış olan İstanbul ve Bitlis’te bulunan İstanbul Kız Öğrenci Yurtları ile eğitime olan hizmetini daha da ileriye taşımak istemektedir.

Vakfımızın herhangi bir cemaat, grup yada toplulukla ilişkisi yoktur. Yurtlarımız Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı güncel mevzuat ve yönetmeliklere uygun yönetilmektedir.

Amacımız öğrenci ve veli memnuniyeti esasının amaç edinildiği hizmet anlayışla her zaman tercih edilen olabilmek ve BETAV bünyesinde açılacak diğer yurtlarımızla sayısız öğrenciyle hizmet verebilmektir.